Het bestuur:

Voorzitter: Annie Timmermans, voorzitter@antoniushofveulen.nl

Secretaris: Rini van den Hoorn, secretaris@antoniushofveulen.nl

Penningmeester: Frits Frencken

Bestuurslid: Sef Janssen

Bestuurslid: Hans Geurts


Contactadres:

Stichting Antoniushof Veulen

Brugpas 4, 5814AN Veulen

K.v.K. nummer: 80954499

Rabobank rekeningnummer:

NL79RABO0362339902