Ontstaan school Veulen

Nu we in 2020 zijn aangekomen en we voor de huidige school een nieuwe invulling aan het maken zijn is het wellicht ook terecht om even kort terug te kijken.
Een school in het Veulen bleek nog niet zo vanzelf sprekend als we er de geschiedenis van terug lezen in het boekje 50 jaar Lagere School Veulen.
Het heeft weinig zin om hier de hele struggel uit de doeken te doen, maar des te is mooier om te lezen dat enkele Veulense mensen er hard voor hebben gewerkt om de school toch te realiseren.

Op 1 april 1931 werd de school geopend met twee lokalen, in februari 1932 wordt er al gesproken over de bouw van een derde lokaal, dit is er dus ook nog dat jaar gekomen. Door het wisselende aantal leerlingen is dit lokaal ook gebruikt als gymzaal. in 1963 heeft de school er een vierde lokaal bij gekregen door de veranda te verbouwen tot klaslokaal. Aan het eind van de zeventiger jaren kwam dit lokaal weer leeg te staan maar het kreeg alsnog een bestemming door de veranderingen in het onderwijssysteem, het werd een lokaal voor de kleuters.

In de jaren die daarop volgen zal er vast ook veel te doen zijn geweest over het wisselende aantal leerlingen. Er is in ieder geval een moment gekomen waarop de beslissing is genomen dat de school zal worden gesloten en de leerlingen naar Leunen en Ysselsteyn naar school zijn gegaan. De school in Veulen is leeg komen te staan. We zijn dan in 2014 en na 83 jaar weer zonder school, maar wel met een gebouw wat herinneringen op roept bij de inwoners van Veulen. Een nieuwe invulling wordt gezocht en gevonden: een wooncomplex voor oudere uit Veulen.

Een invulling die recht doet aan het gebouw en de bijbehorende herinneringen want, je zal maar wonen in het lokaal waar je les hebt gehad , waar je in de hoek hebt gestaan en waar je buurman of buurvrouw van toen dezelfde is als misschien in de toekomst.