Nieuw toegevoegd aan de website:

Documenten:

Beloningsbeleid Stichting Antoniushof Veulen

Statuten Stichting Antoniushof Veulen


Artikel LVH Courant 31 augustus 2021

Informatieavond Antoniushof Veulen

Donderdag 16 September in de Hoefslag, Aanvang 19.45 uur.

Zoals de meesten van jullie weten liggen er al een hele tijd plannen om in de voormalige basisschool van Veulen senioren-appartementen te realiseren.
Via een informatieavond willen we jullie graag vertellen wat de stand van zaken is tot dusver.

Punten die aan de orde komen:
* Doelstelling Antoniushof Veulen
* Ontwerp tekening van het gebouw en de tuin.
* Planning
* Hulp van vrijwilligers tijdens de verbouwing
* Belangstelling voor één van de appartementen

Vanwege Covid-19 is aanmelden voor deze avond is noodzakelijk, dit kan door een mail te sturen naar het emailadres secretaris@antoniushofveulen.nl
Schriftelijk aanmelden kan ook op het adres Brugpas 4.

Het bestuur van Stichting Antoniushof:

Voorzitter: Annie Timmermans, voorzitter@antoniushofveulen.nl,  Secretaris: Rini van den Hoorn, secretaris@antoniushofveulen.nl,  Penningmeester: Frits Frencken,  Bestuurslid: Sef Janssen,  Bestuurslid: Hans Geurts

Met betrekking tot COVID -19 houden we de richtlijnen van het RIVM aan, deze kunnen dagelijks wijzigen.


Artikel LVH Courant 21 april 2021

Woningen in school Veulen

De leegstaande school in Veulen wordt omgebouwd tot appartementen. Dat gebeurt op initiatief van de werkgroep en wordt ondersteund door de provincie Limburg en de gemeente Venray. Op 18 november is hiervoor de stichting Antoniushof Veulen opgericht.

Wethouder Jan Loonen sprak vorig jaar al samen met gedeputeerde Andy Dritty de intentie uit om initiatiefnemers te helpen de scholen te transformeren tot betaalbare appartementen: ‘Dit zijn echt initiatieven van onderop, vanuit de kernen zelf. Daarom is het mooi dat we kunnen helpen om dit te realiseren.’

Senioren

Het is de bedoeling dat in het schoolgebouw in Veulen vijf woningen gaat tellen, specifiek voor de doelgroep senioren. Bovendien komt er in de school een centrale ontmoetingsruimte om sociale cohesie tussen de bewoners te versterken.  De ontwikkeling werd al vooraf gedaan door het goede voorbeeld in Castenray: daar is het voormalige schoolgebouw inmiddels verbouwd en in gebruik genomen als huisvesting voor senioren.

Ondersteuning gemeente en provincie

De provincie ondersteunt de initiatieven met de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra met een subsidiebedrag. De gemeente draagt ook een steentje bij door de schoolgebouwen en de ondergrond over te dragen voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de initiatiefnemers. Daarbij vragen we ook om duurzame en energiebesparende maatregelen, laat wethouder Loonen weten.

Wens van de gemeenteraad

Met de transformatie van de scholen geeft het college van B&W uitvoering aan een wens van de raad om werk te maken van de leegstaande gebouwen. Loonen: ‘Ik ben blij dat we het samen met mensen uit Veulen hebben kunnen oppakken. Dit is een belangrijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst in de dorpen kunnen blijven wonen.

Annie Timmermans, voorzitter Stichting Antoniushof Veulen en burgemeester Luc Winants van de gemeente Venray zetten hun handtekening onder de realisatie overeenkomst.


Artikel LVH Courant 17 maart 2021

Antoniushof Veulen

De plannen om in de voormalige basisschool van Veulen 5 senioren-appartementen te realiseren krijgt steeds meer vorm. Op 18 november 2020  is de “Stichting Antoniushof Veulen” opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De Stichting wordt straks eigenaar en beheerder van het gebouw.

Het bestuur van de Stichting Antoniushof Veulen bestaat uit: Annie Timmermans (voorzitter), Rini van den Hoorn (secretaris), Frits Frencken (penningmeester), Sef Janssen (bestuurslid) en Hans Geurts (bestuurslid)

Inmiddels heeft de architect de ontwerptekening klaar. De plaatselijke  onderaannemers (bouw, elektra, sanitair, verwarming etc) hebben offertes opgesteld. Daarmee hebben we vastgesteld hoeveel geld we, naast de te verwachten subsidies, nog moeten lenen en hierover zijn gesprekken met verschillende financierders en banken gestart. Als laatste moeten we dan nog de bouwvergunning aanvragen. De doelstelling is om de subsidies, financiering en vergunning voor de zomer van dit jaar rond te hebben, zodat we de architect en aannemers de opdracht voor de bouw kunnen geven en deze snel kunnen beginnen.

We krijgen steun van verschillende organisaties. Onder andere “Residence De Stek” uit Castenray, de KNHM en Wonen Limburg spelen hierin een belangrijke rol.

We hopen jullie in april als inwoners van Veulen fysiek te kunnen bijpraten over de plannen van Antoniushof Veulen.

Voor vragen/opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@antoniushof.nl en/of secretaris@antoniushof.nl