In juli 2014 is de Antonius school gesloten.

De Veulense gemeenschap wacht al jaren op een nieuwe invulling van het leegstaande schoolgebouw.
Er zijn wel eens wat initiatieven geweest maar nooit tot uitvoer gekomen.
Op dit moment wordt de school bewoond door antikraak.
Maar in de zomer van 2020 is er een werkgroep opgericht om te bekijken wat er mogelijk is.
Het plan is om de school te verbouwen in een wooncomplex.
Momenteel is de werkgroep volop bezig om te kijken of het binnen een betaalbaar budget mogelijk is.
De gemeente ondersteund dit initiatief met een subsidie van € 14.000.
Met dit bedrag kan de werkgroep de plannen verder uitwerken die kunnen leiden tot de verbouw van de school naar 5 sociale huurwoningen voor ouderen.
De werkgroep bestaat op dit ogenblik (oktober 2020) uit 4 personen.
Op 18-11-2020 is de Stichting Antoniushof Veulen opgericht.
Het bestuur bestaat vanaf 1-12-2020 uit 5 personen