Wij zijn

Ons website adres is: https://www.antoniushofveulen.nl.

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Antoniushof Veulen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website, noch voor directe noch voor indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Antoniushof Veulen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Antoniushof Veulen behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Antoniushof Veulen zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Antoniushof Veulen hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.